Як влаштований legal tech

Що таке legal tech?

Legal tech (від англ. "legal" – "юридичний, правничий" і "tech, technology" – "технологія") – галузь поєднання юридичної практики та цифрових технологій, головним чином шляхом створення і розвитку комп`ютерних програм у широкому сенсі (офлайнові та онлайнові застосунки, чатботи, скрипти, пошукові системи і багато чого іншого) з метою підвищення ефективності, швидкості, якості, зручності та економності вирішення тих чи інших юридичних завдань.

Таке поєднання права і технологій досягається більшою мірою за рахунок інтелектуальної автоматизації тих дій, які треба здійснювати живій людині (яка, як правило, має юридичну освіту та/або відповідний досвід роботи). До цих дій належать такі, як: пошук, редагування/заміна тексту, підбір відповідностей, виявлення невідповідностей, переклад іншою мовою, аналіз, тлумачення, вибір, прийняття рішення тощо.

Внаслідок такої автоматизації, гарантовано зростає швидкість (в тисячі разів!) і з високою ймовірністю зростає точність і якість виконуваної роботи. Як наслідок, це тягне за собою зниження собівартості таких юридичних послуг, так як основними ціноутворюючими факторами в юридичній практиці є складність виконуваної роботи і витрачений на це час.

Про вирішення яких юридичних завдань за допомогою технологій йде мова?

Ось деякі приклади юридичних завдань, про автоматизацію яких тією чи іншою мірою можна вести мову (у порядку зростання складності їх автоматизації):

ЗАВДАННЯ НИЗЬКОЇ СКЛАДНОСТІ

• внесення реквізитів у готові документи (договори, довідки, акти прийому-передачі тощо), заповнення стандартизованих документів (наприклад, податкових декларацій);

• інтерактивне вирішення освітніх завдань в юриспруденції (інтерактивні підручники, тести, казуси тощо);

• надання юридичних консультацій з певного питання чи кола питань у форматі діалогу з чат-ботом, а також у вигляді готового документа (меморандуму);

• складання договорів, заяв, політик приватності для сайтів і застосунків та багатьох інших юридичних документів;

• допомога в оскарженні дій/бездіяльності органів публічної адміністрації (наприклад, незаконно накладених штрафів);

• підготовка до здійснення реєстраційних дій (наприклад, реєстрація юридичної особи (фірми)), отримання інших адміністративних послуг;

• забезпечення зручного, ефективного, багатофункціонального пошуку судових рішень, юридичних осіб, реквізитів рахунків для сплати податків, об`єктів інтелектуальної власності у відповідних реєстрах і багато чого іншого, що юристу доводиться шукати.

ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

• розробка і забезпечення роботи смартконтрактів;

• підготовка позовних заяв за заданими даними / вказаними обставинами, а також додаткових документів (наприклад, клопотання про забезпечення позову);

• допомога з перекладом чи переклад текстів юридичних документів (наприклад, договорів, судових рішень);

• аналіз судової практики, а саме, наприклад:
– виявлення тенденцій (закономірностей) в практиці конкретно взятого судді, передбачення його майбутніх процесуальних дій та самих судових рішень;
– виявлення тенденцій (закономірностей) в судовій практиці щодо конкретно визначеної проблеми (наприклад, у доменних спорах).

• аналіз законодавства, а саме, наприклад:
– виявлення пробілів, колізій та інший безглуздостей в декількох взаємопов`язаних нормативно-правових актах;
– виявлення спільних (пов`язаних) термінів у різних нормативно-правових актах для попередження колізій та інших негараздів у зв`язку зі зміною певної дефініції в одному з актів.

ЗАВДАННЯ ВИСОКОЇ ТА ДУЖЕ ВИСОКОЇ СКЛАДНОСТІ

• автоматизація створення нормативно-правових актів (законів, постанов, положень тощо);

• автоматизація підготовки і винесення судових рішень;

• автоматизація правосуддя в цілому, тобто автоматизація всіх стадій судового процесу;

• автоматизація вирішення глобальних правових проблем (наприклад, гармонізація, адаптація, уніфікація, систематизація законодавства);

• повна автоматизація діяльності держави.

НАДЗАВДАННЯ

• створення "живої" інтерактивної правової системи, яка сама себе аналізує, змінює, доповнює і в цілому вдосконалює.