фрагмент коду мовою php:
підстановка даних у шаблон документа

матеріал викладено: 24.08.2017

матеріал оновлено: 24.08.2017

Перед використанням матеріалів цього розділу рекомендується ознайомитись з правилами сайту.

Один з напрямків у legal tech – часткова автоматизація створення документів, головним чином за рахунок підстановки змінюваних даних (імен, адрес, інших реквізитів) в тексти юридично значимих документів (договорів, актів прийому-передачі, запитів тощо).

<?php

// Це php-скрипт, в якому в потрібні місця закладеного шаблону документа підставляються змінювані дані.

/*
ВАЖЛИВО: якщо скрипт запускається не з тієї ж адреси, на якій він сам розміщений, то треба прописати дозвіл на обробку кросдоменних запитів:
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
*/

// щоб скрипт не штурхали просто так, тут стоїть захист, в який має бути надіслане конкретне значення (в прикладі вказано "password"):

$protection = $_GET['protection'];

// якщо "пароль" до скрипта вірний, то починається виконання:

if ($protection == "password")
{

// шаблон документа, з яким буде йти робота:

$text = "*СТОРОНА1* і *СТОРОНА2* укладають цей договір з приводу проведення будівельних робіт за адресою: *АДРЕСА*, які мають бути проведені гідно, зі шляхетною впевненістю у довговічності їх результатів.";

// прийом в цей скрипт змінюваних даних:

$party1 = $_GET['party1'];
$party2 = $_GET['party2'];
$address = $_GET['address'];

/*
У мові php заміна шуканого фрагмента тексту на інший фрагмент здійснюється за допомогою функції str_replace(), яка записується таким чином:
str_replace("що треба замінити", "на що треба замінити", "в якому тексті це відбувається");
*/

// підстановка цих даних у шаблонний текст:

$newtext = str_replace("*СТОРОНА1*", $party1, $text);
$newtext = str_replace("*СТОРОНА2*", $party2, $newtext);
$newtext = str_replace("*АДРЕСА*", $address, $newtext);

// тепер можна надіслати цей текст, куди потрібно, або вивести на екран:

echo $newtext;
}

// якщо "пароль" до скрипта невірний, то показати можна що завгодно, в даному випадку це повідомлення "Error!":

else
{
exit('Error!');
}

?>

Знайшли помилку чи є що додати?
Пишіть на e-mail contact@legaltech.org.ua або сюди.