Лігалтековий словник

У цьому розділі надано порівняно прості визначення термінів, які доволі часто трапляються в legal tech і в спілкуванні тих, хто працює в цій галузі. Частина з них прийшла зі сфери програмування, а інші – з юриспруденції. Це все призначене для новачків, які хочуть спершу ознайомитись з термінологією, перед тим як пірнати з головою у читання статті про блокчейн на Вікіпедії.

Для вашої зручності майже всі терміни написані та розміщені за принципом "як чуємо, так і пишемо". Це не дуже вірно граматично, але практично.

А

Агротек (agrotech) (від англ. "agrarian technology" – "аграрні технології") – галузь, де аграрні процеси поєднуються з високими технологіями. Тобто це як legal tech, тільки якщо там "право + технології", то тут "аграрна справа + технології".

Айпі (IP)1 – унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі. Складається з цифр, розділених залежно від версії крапками або двокрапками. По суті, це ваша адреса в просторі Інтернету, яка співставна з вашим фізичним місцезнаходженням. Айпі слід відрізняти від домена и хостінгу.

Айпі (IP)2 (від англ. intellectual property – інтелектуальна власність) – галузь права, присвячена питанням охорони прав авторів, творців, винахідників тощо, що виникають у зв'язку зі створенням матеріальних і нематеріальних об'єктів (твори, винаходи, торгові марки, комп'ютерні програми, інтегральні мікросхеми і багато іншого). Права інтелектуальної власності – вкрай важливий актив стартапу, який має належати стартапу, на це звертають увагу інвестори.

Айпіо (IPO) (від англ. "initial public offering" – "первинне публічне розміщення/пропозиція") – перший публічний продаж акцій всім бажаючим, як правило, здійснюваний акціонерним товариством. Це потрібно робити, щоб залучити багато чужих грошей на розумних умовах. Деякі джерела стверджують, що це робить компанію публічною, зрозумілою і прозорою, що має тішити чесних засновників. Проходить в декілька етапів.

Айсіо (ICO) (від англ. "initial coin offering" – "первинне розміщення монет") – форма залучення інвестицій у стартапи за рахунок продажу інвесторам новостворених цифрових субстанцій (зокрема, криптовалют). ICO називають також "IPO майбутнього". На практиці ICO означає, що можна зібрати десятки мільйонів доларів за лічені години після запуску, а також не особливо ділитися ними з податковими органами. Доволі витончена, хитромудра, хайпова штука, на якій зараз багато хто хоче заробити. Але у зв’язку з поступовим усвідомленням масштабу проблеми різними державами світу деякі спеціалісти вважають ICO баблом.

Айті (IT) (від англ. "information technology" – "інформаційні технології") – власне, улюблена багатьох і неулюблена небагатьох галузь інформаційних технологій. Це майже все, що пов’язано з програмуванням, комп’ютерами, Інтернетом, засобами передачі, обробки і збереження інформації тощо.

Аутсорс (аутсорсинг) (від англ. "out" – "зовнішній" и "source" – "джерело") – передача роботи (завдань) стороннім особам, що не входять в той самий колектив (компанію), який хоче зробити цю роботу (завдання). Це дозволяє залучати необхідних професіоналів лише тоді, коли вони потрібні, не утримуючи їх як працівників на постійній основі. Дуже поширене явище в айті (IT).

Аякс (AJAX) (від англ. "Asynchronous Javascript and XML") – технологія-прийом, що дозволяє швидко і непомітно обмінюватися даними із сервером, не перезавантажуючи сторінку і не викликаючи жодної підозри в користувача. Наприклад, сайт таким чином легко може непомітно відправити на сервер інформацію навіть про те, на що ви наводили курсор на його сторінці.

Б

Бабл (від англ. “bubble” – "бульбашка") – у сфері технологій скоріше негативна характеристика для якого-небудь проекту чи тренду, бо означає те, що він занадто "роздутий" (переоцінений) та/або схильний "лопнути", тобто провалитися, дискредитуватися, втратити попит. Слід розрізняти бабл і хайп.

Баг (від англ. "bug" – "комаха", "вірус") – так традиційно називають помилку, що виникла, або небажаний ефект у роботі програми (коду). Баги виникають з різних причин, починаючи від неуважності та недосвідченості розробника і закінчуючи такими обставинами, як, наприклад, раптове оновлення якогось компоненту, що викликає несумісність і некоректну взаємодію окремих ділянок коду. Особливо цікавий різновид багу – гейзенбаг, який зникає чи змінює свою поведінку при спробі його знайти чи усунути.

Багоюзер – той, хто використовує баги і вразливості програмного забезпечення (включаючи відеоігри) з корисливою метою, отримуючи несправедливі переваги, непередбачені можливості тощо.

Бекап (від англ. "backup") – також відомий як резервне копіювання – здійснення дій зі створення копій будь-чого важливого для вас, які у випадку втрати оригіналу займуть його місце. Це може бути база даних, який-небудь вихідний код, будь-який набір даних, проект меморандуму для клієнта, дипломна робота тощо.

Біткойн (жаргон. "біток") – найбільш відома криптовалюта, генерація нових одиниць якої продовжується і нині. Ціна одного біткойна зростає і нині. Біткойн не є чимось цілим і неподільним, його можна ділити на шматочки, мінімальним розміром яких є десять у мінус восьмому ступені або одна стомільйонна (тобто 0,00000001). Така мінімальна одиниця називається "сатоші". Однак коли просять показати, як виглядає біткойн, у відповідь можна загадково посміхатися. Також цим словом позначають однойменну систему, в якій все це відбувається, і відповідний протокол передачі даних.

Бітубі (B2B) (від англ. "business to business" – "бізнес для бізнесу") – так називають діяльність компанії, яка спрямована на взаємодію з чужим бізнесом (наприклад, клієнтами компанії "А" виступають компанії "B", "C", "D" та інші).

Бітусі (B2C) (від англ. "business to consumer" – "бізнес для споживача") – так називають діяльність компанії, яка спрямована на взаємодію (обслуговування) кінцевого споживача товару, послуги чи робіт. Тобто це пов’язано з прямими продажами будь-чого кінцевим споживачам.

Блокчейн – від англ. "block chain" – спосіб збереження будь-яких важливих даних у неперервному ланцюзі блоків, особливість якого полягає в тому, що блоки ці пов'язані за хитрими правилами і вся інформація зберігається одразу всюди, а не в якомусь одному місці. Чудово пасує для тих випадків, коли дані треба захистити від підробки, знищення, рейдерства та інших злочинів. Також чудово пасує для забезпечення життєдіяльності криптовалюти.

Доволі спрощений приклад блокчейну:
Гріша, Люба і Катя зібралися їхати з Києва До Одеси на поїзді. Гріша купив квитки на трьох в електронній формі і надіслав файл Любі і Каті. Вони домовились, що на поїзд кожен з них візьме по роздруківці квитків кожного з них. Тепер у них своєрідний блокчейн, адже:
1) якщо по дорозі до вокзалу у Гріші негарні люди відберуть роздруківки і якщо в Люби від київської спеки згорить сумка з роздруківками, то остання копія всіх квитків залишиться у Каті, і всі вони все-таки зможуть поїхати в Одесу цим поїздом;
2) якщо Люба вирішить підробити квитки, щоб замість себе відправити на верхню полицю Катю, то ця підробка буде виявлена, бо в Гріші і Каті будуть нефальсифіковані квитки і вони це розумітимуть.

Бекенд – від англ. "back-end" – буквально кажучи "задній бік" програми (веб-сайту), її "нутро". Це те, на що впливає користувач, тикаючи на елементи інтерфейсу (фронтенда). Саме там відбуваються різноманітні обчислення і процеси, результати яких тішать (або ні) користувача.

Брутфорс (від англ. "brute force" – "груба сила") – метод вирішення математичних завдань шляхом перебору всіх можливих комбінацій (рішень) до виявлення необхідної. Те ж саме стосується і зламу різноманітних облікових записів, коли підбираються паролі. Теоретично цей метод майже завжди приречений на успіх, але на практиці для підбору і перевірки всіх варіантів можуть вимагатися сотні і тисячі років. Разом з тим, сучасні сервери непогано захищені від подібної діяльності. Тому ті, хто не може стільки чекати, вдаються до більш витончених методів.

В

Веб-бот (також веббот) – комп'ютерна програма, доступ до якої здійснюється через веб-сайт і яка поводить себе як чат-бот. Доволі поширений спосіб реалізації – "віконце" чату, яке з'являється при відвідування веб-сайту (що найчастіше належить компанії, яка продає що-небудь) та імітує поведінку чергового "консультанта", "представника компанії" тощо.

Вихідний код [програми] – той код, який пишеться програмістом і який можна переслати іншому програмісту, щоб він теж пописав. Далі цей код, залежно від ситуації, можна або компілювати, або виконати через інтерпретатор. З юридичної точки зору вихідний код – головний актив програміста, маючи на руках який можна багато що довести в суді.

Віпіен (VPN) (від англ. "virtual private network" – "приватна виокремлена мережа") – це така штука, за допомогою якої можна обманювати провайдерів, різноманітні сайти і взагалі багатьох щодо свого справжнього місцезнаходження. Це як би ви, перебуваючи в Україні, телефонували своєму другу в Польщу, кажучи йому, що телефонуєте з Німеччини. Допомагає діяти відносно приховано (певна річ, при дотриманні й інших заходів перестороги). Найчастіше використовується для обходу блокування сайтів.

Д

Даркнет (від англ. "dark" – "темна" і "net" – "мережа") – це називають "темним боком Інтернету". У ньому відбувається багато такого, за що притягають до кримінальної відповідальності. Кажуть, там можна зустріти продавців не лише вогнепальної зброї і наркотиків, а й більш серйозних речей. Також там деякі хакери шукають (і напевно знаходять) заробіток. Це, по суті, теж Інтернет, однак технічно відокремлений: вхід у нього можливий з допомогою спеціальних програм, і у своїх пошуках треба добре знати, що шукаєш.

Дебажити – означає працювати над пошуком і усуненням багів.

Дедос (DDoS) (від англ. "Distributed Denial of Service" – буквально "розподілена відмова в обслуговуванні") – вид хакерської атаки на сервер, суть якої полягає у відправці в найкоротші строки на нього такої кількості запитів, з якими він в ці строки не зможе впоратися і "впаде"; причому запити ці надсилаються зазвичай з різних комп’ютерів, власники яких про це нічого не знають. Тобто самій атаці на сервер передує злам іншого роду: зараження у різний спосіб низки комп’ютерів, які будуть використовуватися як основний ресурс атаки. Тому головного винуватця торжества виявити непросто. Причини таких атак бувають різні, іноді дістається і державним веб-ресурсам.

Декомпіляція – процес, протилежний компіляції. Хіба що відновити вихідний код у початковому вигляді не завжди вдається.

Джаваскріпт (JavaScript) (іноді вимовляють "Яваскріпт") – мова програмування, найбільш широко застосовувана при створенні сценаріїв для впровадження інтерактивності на сторінках веб-сайтів. Також застосовується для розробки відтворюваних браузером застосунків. Взаємодіє з AJAX. Не дивлячись на назву, JavaScript з мовою Java має мало спільного. Про нього в 2008 році було сказано: "Мова програмування, яку найбільш неправильно зрозуміли у світі, стала найбільш популярною у світі мовою програмування".

Джейсон (JSON) (від англ. "JavaScript Object Notation") – текстовий формат обміну даними, заточений під мову програмування JavaScript.

Джеквайєрі (jQuery) – бібліотека для мови програмування JavaScript, яка значно спрощує написання коду цією мовою (в основному при створенні та обслуговуванні сайтів).

демонстрація ступеня спрощення:
код на "чистому" JavaScript, який елемент "first" заповнює текстом "august 2017":
var el = document.getElementById("first");
el.innerHTML = "august 2017";
цей самий код із застосуванням jQuery:
$("#first").html("august 2017");

Джидіпіар (GDPR) (від англ. General Data Protection Regulation – Загальний регламент щодо захисту даних) – постанова Європейського Союзу, спрямована на захист персональних даних всіх людей в ЄС, завдяки чому вона охоплює і процеси комп'ютерного (цифрового) збору, обробки, збереження та інших дій з цими даними. Почала діяти 25 травня 2018 року. Прагнення буквально дотримуватися вимог цього документа означає необхідність перекроїти низку веб-сайтів в частині збору даних від користувачів та з пристроїв користувачів.

Дисклеймер (від англ. "dis" – [заперечення] и "claim" – "скарга") – буквально кажучи "заперечувач скарг" – відмова від відповідальності, як правило, за якісь негарні наслідки використання надаваних послуг, матеріалів, комп’ютерних програм, іноді навіть товарів. Майже завжди повинен робитися у письмовому вигляді. Якщо мова йде про веб-сайт, то дисклеймер часто оформляється у вигляді правил користування. До речі, у цього сайту теж є невеликий дисклеймер тут.

Дізраптити (від англ. "disrupt" – "підривати") – це слово найчастіше вживається в контексті підриву підвалин, розриву шаблонів, зламу парадигм, розхитування і знищення старого порядку. Тобто це те, що послідовники legal tech хочуть зробити з традиційною юриспруденцією в тій чи іншій її частині. Також існує термін "підривні інновації". Відповідно, дізраптор – це той, хто дізраптить.

Долина – про неї знають і мріють численні стартапери. Тільки от про Силіконову чи Кремнієву долину йде мова? Стів Джобс непогано пояснив різницю: "… інтегральні схеми створюються з тонких, круглих, пласких пластин надчистого кремнію. Це зовсім не те ж саме, що силікон. Силіконова долина – це те, що бачать деякі голлівудські актриси, коли дивляться вниз. Кремнієва долина – це місце у Північній Каліфорнії, де роблять мікросхеми". Детальніше тут.

Домен (доменне ім'я) – кажучи дуже спрощено, це шматочок тексту будь-якої інтернет-адреси, що позначає його ієрархічну і нерідко територіальну приналежність. Домени бувають різних рівнів. Домени бувають тематичні, інтернаціоналізовані і національні. Наприклад, .ua і .укр – це національні домени верхнього рівня України. Домен не варто плутати з айпі та хостінгом.

Доменний спір – спір, в якому часто оспорюється право володіння доменним ім'ям. Нерідко в такому спорі фігурує торгова марка, що містить в собі таке ж словесне позначення, що й доменне ім'я.

Е

Едьютек (edutech) (від англ. "educational technology" – "освітні технології") – галузь, де освіта поєднується з високими технологіями. Тобто це як legal tech, тільки якщо там "право + технології", то тут "освіта + технології". Це дійсно перспективний напрям в освіті.

Ейпіай (API) (від. англ. "application programming interface" – “програмний інтерфейс застосунка”) – для сфери legal tech це насамперед те, що дозволяє вашій розробці взаємодіяти з необхідною для вас чужою розробкою (програмою, сайтом, державним реєстром тощо). Тобто це, по суті, програмні зачіпки, які "стирчать назовні" (видимі ззовні) і через які можна знайти спільну мову з чужою розробкою і використовувати всі чи деякі її функції.

Ейпіай-токен (API-токен) – як правило, довга і складна комбінація літер і цифр, яка забезпечує зв'язок двох програмних систем шляхом ідентифікації деякої сутності в них. Найпростіший приклад – токен чат-бота, виданий месенджером для того, щоб знайти і виконати код, який керує цим чат-ботом і розміщений в конструкторі ботів. Це нагадує ІПН, однак серйозніше, адже, маючи API-токен, можна здобути контроль над оболонкою бота на боці месенджера і зв'язати її зі своїм кодом. Тому його варто тримати в таємниці.

Емвіпі (MVP) (від англ. "minimum valuable product" – "мінімально життєздатний продукт") – продукт (наприклад, комп’ютерна програма), який ціною мінімальних зусиль розвинутий в достатньою мірою для того, щоб виконувати заплановані ключові функції і який можна протестувати в реальних умовах, на реальних клієнтах, зібрати відгуки і зрозуміти, в якому напрямі рухатись далі. Також виконує завдання швидкого залучення "ранніх клієнтів", допомагає стартапу чіткіше заявити про себе тощо.

Ендіей (NDA) (від англ. "Non-disclosure Agreement" – "угода про нерозголошення") – вид юридичного договору, за яким одній зі сторін чи обом забороняється розголошувати будь-кому інформацію, отриману в процесі взаємної співпраці. У відповідь на питання про те, чи має NDA реальну силу в Україні, в очах обізнаних людей встигає промайнути вогник смутку.

Енесей (NSA) (від англ. "Non-solicitation Agreement" – "угода про нерозголошення") – вид юридичного договору, який компанії укладають між собою в якості джентльменської угоди про те, що вони не будуть переманювати одна в одної співробітників. Поширене явище в айті. Однак на практиці іноді означає те, що співробітника через його необережність можуть не взяти в компанію, яка є стороною цього договору, що критично в ситуаціях, коли це все відбувається у містечку. Тому цей договір дехто вважає елементом сучасного кріпосного права.

Енсіей (NCA) (від англ. "Non-Compete Agreement" – "угода про неконкуренцію") – вид юридичного договору, яким, як правило, одній зі сторін забороняється займатися речами, які матимуть характер конкуренції з іншою стороною договору. Наприклад, використовується компаніями для того, щоб їх доморощені навчені співробітники, звільнившись, не починали свій успішний бізнес в тій самій ніші ринку або, що ще гірше, не пішли працювати на сильного конкурента, забираючи з собою купу виробничих секретів і рецептів. Але не все так просто з цим договором, його треба прописувати обережно, адже існують конституційні трудові права.

К

Компіляція – процес перекладу вихідного коду на мову, зрозумілу комп'ютеру, іноді іменовану машинним кодом. Краще не намагатися читати результат компіляції. Хоча, кажуть, в житті треба багато чого спробувати.

Контент – так позначають змістовний вміст в межах чого-небудь, як правило, в комп’ютерному середовищі (сайта, застосунку). Часто це саме те, заради чого відвідують сайти.

Краудфандінг (від англ. "сrowd" – "натовп", "funding" — "фінансування") – такий спосіб збору коштів на досягнення якоїсь заявленої мети, коли їх джерелом виступають різношерсті бажаючі, від випадкового перехожого до серйозного інвестора. В ідеалі мета збору коштів і місце, куди вони спрямовуються, повинні бути цілковито зрозумілими. Це непоганий спосіб назбирати грошей на розвиток стартапу, не втративши при цьому свою юридичну самостійність.

Криптовалюта (жаргон. "крипта") – цифрові умові одиниці, які не є грошима, однак які водночас непогано виконують функції грошей, виступаючи доволі зручним і захищеним інструментом (зокрема, за рахунок криптографії і децентралізації). Створення і обіг криптовалюти знаходиться поза контролем держав, банків і податкових органів, що багатьох тішить. Найбільш відома криптовалюта – біткойн.

Кукі (кукіси) – (від англ. "cookie" – "печиво") – невелика кількість даних, якими ваш браузер обмінюється із сайтами, які ви відвідуєте (за умови, що це прописано в коді сайту). Це допомагає вам, наприклад, залишатися "запам’ятованим" соціальною мережею, інтернет-магазином тощо. Також це дозволяє шпигувати за вами, але це вже зовсім інша історія. Почистити кукі = видалити їх з браузера, після чого сайти вас не впізнають і треба заново уводити паролі тощо.

Л

Лігалтек (legal tech) (від англ. "legal" – "юридичний, правовий" і "tech, technology" – "технологія") – галузь поєднання юридичної практики та високих технологій, головним чином шляхом створення і розвитку комп'ютерних програм у широкому сенсі (офлайнові та онлайнові застосунки, боти (зокрема, чат-боти і веб-боти), скрипти, пошукові системи і багато чого іншого) з метою підвищення ефективності, швидкості, якості, зручності та економності вирішення тих чи інших юридичних завдань. Слід відрізняти від фінтеку.

М

Майнер – той, хто займаєтся майнінгом.

Майнінг (від англ. "mining" – "гірнича справа") – процес "видобутку" (створення) криптовалюти за допомогою як не призначеного, так і спеціально призначеного для цього комп'ютерного обладнання. Цей процес успішно проходить на спеціальних фермах. Ніби не є чимось незаконним, але наразі є одне цікаве судове рішення.

Медтек (medtech) (від англ. "Medical Technology" – "медичні технології") – також відомий як "health technology" – галузь, де медична практика поєднується з високими технологіями. Тобто це як legal tech, тільки якщо там "право + технології", то тут "медицина + технології".

Мова програмування – мова, якою пишуться комп'ютерні програми. Наприклад, C++, C#, PHP, JavaScript, Java, Python, Ruby і багато інших. Існує багатенько класифікацій мов програмування. Існує чимало світових рейтингів мов програмування за популярністю. Також існує багато запеклих суперечок про те, яка ж з них найкраща. Такі суперечки часто настільки ж конструктивні, як і суперечки про те, яка пора року найкраща.

Монетизація [проекту] – отримання прибутку від проекту (застосунку, сайту тощо) визначеним шляхом: разові продажі, абонентська плата, заробіток на показі реклами, прийом пожертв тощо.

Н

Номінал [номінальний директор] – майже професія. Нескладна, але може бути ризикованою. Це людина, формально призначена на посаду директора фірми, але яка фактично не керує нею. Часто він просто обліковується як директор і нічого не робить, інколи ще й виконує доручення істинних хазяїв фірми (наприклад, ставить підпис там, де скажуть), за що отримує зарплату. Номінали потрібні тому, що за законом у фірми повинен бути директор. Номіналу слід бути уважним і намагатись розуміти, що коїться у фірмі, щоб одного файного дня не пізнати розкіш спілкування зі слідством.

О

Обфускація [програми] – заплутування коду програми, що не змінює її поведінку (функції), але максимально ускладнює розуміння її коду, принципів її роботи при дослідженні сторонніми особами. Обфускація цілковито протилежна рефакторингу. Метою є захист розробки від несанкціонованого дослідження, зламу, компрометації, копіювання тощо.

Опендата (відкриті дані) – дані, які перебувають у вільному доступі для ознайомлення та використання. У контексті legal tech це передусім дані різноманітних державних реєстрів, доступ до яких і обробку яких можна автоматизувати. Наприклад, реєстраційні дані компаній (адреса, хто власник, хто директор тощо). Відкриті дані – ефективна зброя проти рейдерства.

Опенсорс (від англ. "open source" – "відкрите джерело") – часто плутають відкрите програмне забезпечення та вільне програмне забезпечення. Відкрите ПЗ – ПЗ з відкритим вихідним кодом, тобто таким, що доступний для вивчення і переробки будь-якою людиною, що може невимовно її тішити, якщо вона знає, чого хоче.

Оптимізація [програми] – така переробка вже написаної програми, яка не змінює її поведінку (функції), але зменшує об'єм використовуваних нею ресурсів. Добре оптимізована програма буде стерпно працювати на погано оптимізованій техніці. Але розуміння надмірно оптимізованого коду нерідко може бути ускладнене, що суперечить ідеї рефакторингу.

П

Пайтон (Python) (іноді вимовляють "Пітон") – мова програмування.

Піртупір (P2P) (від англ. "peer-to-peer" – "рівний до рівного") – також відома як однорангова або пірінгова мережа – така комп’ютерна мережа, в якій учасники рівноправні і, по суті, відіграють роль як клієнтів, так і серверів, причому кожний може взаємодіяти з кожним в будь-яких доступних ролях. Наприклад, учасник "A" може бути клієнтом учасника "B" і сервером учасника "C", при цьому учасник "B" може бути клієнтом учасників "C" і "D" тощо (і за лічені секунди ця картина може змінитися). Таку мережу складно знищити, вона децентралізована і динамічна. По суті, вона є своєрідним Інтернетом всередині Інтернету. Найбільш відомий приклад такої мережі – торренти.

Р

Регексп (регулярка) (від англ. regular expressions – регулярні вирази) – такі програмістські штуки, за допомогою яких можна глибоко аналізувати тексти, а саме: знаходити, рахувати, виділяти, підмінювати, видаляти їх шматки за деяким заздалегідь визначеним принципом. Наприклад, можна виділити всі слова в тексті якогось історичного роману, після кожного з яких стоїть будь-яка цифра, крім цифри 3. Навіщо це робити, вирішувати вам.
Також можна перевіряти на правильність дані, отримані від вашого користувача, якому ви не дуже довіряєте. Ось приклад регулярки, яку можна використати для перевірки логіну довжиною від 8 до 16 символів, в якому мають бути лише латинські літери, цифри і тире: /^[a-z0-9-]{8,16}$/. Більше про регулярки в legal tech можна дізнатися тут.

Рейдерство – цим словом позначають комплекс дій, спрямованих на явно неправомірне захоплення чужого бізнесу (фірми, підприємства тощо) з метою як мінімум вивести кошти, майно та інші цінності, а як максимум – залишити бізнес собі і поставити біля керма своїх людей або ж підконтрольних номіналів. Є різні сценарії рейдерства, від надзвичайно силових (наприклад, врив у офіс непривітних парубків у малинових піджаках з незрозумілими предметами в руках з метою полонення ключових осіб компанії) до надзвичайно інтелектуальних (підробка документів і взаємодія з особами, уповноваженими на внесення змін в державні реєстри).

Рефакторинг – така переробка вже написаної програми (коду), яка не змінює її поведінку (функції), але істотно полегшує її розуміння та/або обслуговування. Наприклад, можна зробити так, щоб змінювати налаштування програми можна було не шляхом переписування вихідного коду, а за допомогою окремого меню для адміністратора.

С

Скрипт – також відомий як сценарій – окремий шматок коду, який містить набір команд, націлених на виконання конкретного завдання (наприклад, відправка e-mail користувачу в процесі реєстрації на сайті). Скрипти нерідко виносяться в окремий файл (наприклад, registration.php – файл зі скриптом мовою програмування php).

Смартконтракт – буквально "розумний контракт" – запрограмований договір, який автоматично виконується покроково залежно від дій його сторін чи інших подій в навколишньому середовищі. Наприклад, від моменту його укладення він сам потурбується про прийом (а іноді й перевірку) вантажу чи послуги і про виплату винагороди. Існує думка, що в якості винагороди зручніше за все використовувати криптовалюту.

Софт (від англ. software) – збірне поняття, яке позначає як сукупність різноманітних комп'ютерних програм, так і будь-яку конкретну з них. По суті, це те, що оживляє "залізну частину" комп'ютера, іменовану "hardware". Відповідно, словом "софтіна" позначають якусь одну програму.

Стартап (від англ. "startup" – буквально "починання") – новостворена компанія чи навіть колектив людей без юридичної особи, який намагається злетіти у світі бізнесу, випробовуючи свої власні або нахабним чином запозичені бізнес-ідеї чи модель розвитку. Канонічний образ стартової офісної локації для стартаперів – гараж. Але, не зважаючи на це, мати власний стартап модно.

Схематоз – окремий прояв брейнстормінгу представників деяких творчих професій (зокрема юристів), якому властиве обов'язкове малювання, як не складно здогадатися, хитромудрих схем і графіків, у намаганнях знайти найкраще рішення проблеми, яка постала перед ними. Типове питання юридичного криптовалютного схематозу – "як успішно вийти у фіат?".

Т

Тор (TOR) (від англ. "The Onion Router" – "цибулевий маршрутизатор") це не лише бог грому і блискавки. Це ще й спеціальний браузер (а також система спеціальних серверів і власне спосіб анонімізації), який здатен навчити вас безпечно користуватися Інтернетом і потрапляти в даркнет. Існує думка, що Тор застарів і не виконує функції повної анонімізації, тому додаткова обережність ніколи не буде зайвою.

У

Уберизація – цей термін походить від назви компанії "Uber", яка розробила мобільний застосунок для замовлення таксі кількома кліками. Цей термін стали використовувати як позначення сучасного тренду на усунення всього зайвого між споживачем послуги і самою послугою. Цей тренд все глибше проникає і в юриспруденцію.

Ф

Ферма для майнінгу – одна чи декілька хитромудрих конструкцій з комп’ютерного обладнання, що інтенсивно займаються майнінгом криптовалют. Споживає багато електроенергії та виділяє багато тепла, тому має потребу в гарному охолодженні. Ніби не є чимось незаконним, але наразі є одне цікаве судове рішення.

Фіат (від лат. "fiat" – "декрет", "вказівка", "хай буде так") – відомий також як фідуціарні гроші – кажучи спрощено, це в основному реальні гроші. Гривня – фіат, долар – фіат, євро – фіат тощо. А вираз "вийти у фіат" означає обміняти те, що не є фіатом (наприклад, криптовалюту), на фіат.

Фінтек (fintech) (від англ. "financial technology" – "фінансові технології") – галузь, де різноманітні фінансові процеси організовуються за допомогою високих технологій. Тобто це як legal tech, тільки якщо там "право + технології", то тут "фінанси + технології". Ось основні сфери, в які вплітаються інновації: грошові перекази (платежі), кредитування, страхування, трейдинг, управління капіталом, управління ризиками.

Фронтенд – від англ. "front-end" – буквально кажучи "передній бік" програми (веб-сайту), її "обличчя". Це те, що бачить користувач, це інтерфейс, через який користувач взаємодіє з бекендом цієї програми (веб-сайту).

Х

Хабр (Хабрахабр) – гарний багатофункціональний інтернет-ресурс, присвячений айті (посилання).

Хайп – від англ. “hype” – ажіотаж, галас, перебування в стані завищених і райдужних очікувань від чого-небудь. Відповідно, хайповий проект – проект, власники якого намагаються зіграти на ажіотажі та ейфорії у відповідній галузі. Слід розрізняти хайп і бабл.

Хакатон (від англ. "hack" + "marathone") – захоплюючий і, як правило, масштабний івент, на якому збираються різні фахівці (серед яких обов’язково мають бути програмісти) з метою вирішення якогось складного завдання або ж змагальної розробки індивідуальних проектів з їх подальшою презентацією. Родзинка хакатонів у сфері legal tech полягає в тому, що в одному місці збираються юристи і програмісти та краще дізнаються одне про одного. Гарний приклад хакатону тут.

Хостінг – зазвичай визначається як послуга з надання можливості розміщувати свої файли на підключеному до Інтернету сервері та обслуговувати їх роботу. Наприклад, це можуть бути файли сайту. Тобто хостінг сайту – це, по суті, фізичне розміщення сайту, що впливає на його айпі. Однак хостінг слід відрізняти від айпі и домену.

Ч

Чат-бот (також чатбот) – програма, з якою можна "спілкуватись" через чат (наприклад, у месенджерах), отримуючи у відповідь на зрозуміло сформульовані запити закладені в неї репліки. Іноді можуть викликатися і більш серйозні зустрічні дії, наприклад: генерація текстового документа за результатами "бесіди" => збереження документа на сервері => видача посилання для завантаження. Щоправда, видима частина чат-бота все одно при цьому обмежена інтерфейсом чату, що дозволяє йому нерідко цілком успішно видавати себе за людину. Деякі месенджери підтримують створення великої кількості кнопок, наприклад Telegram. Чат-боти все частіше використовуються у бізнес-цілях, передусім для надання консультацій.

Знайшли помилку або термін, якого тут не вистачає?
Пишіть на e-mail contact@legaltech.org.ua або сюди.